Systém e-Účto zjednodušuje a automatizuje komunikaci mezi účetní firmou a podnikatelem

Efektivita především. Komunikace mezi podnikatelem a externí účetní firmou nebývá vždy tak hladká, jak by mohla být. Stává se, že se i přes snahu obou stran protáhne předání účetních materiálů a vystavených faktur třeba na týden.
Systém e-Účto má za cíl tuto komunikaci mezi oběma stranami maximálně zjednodušit a zefektivnit. Prostřednictvím naší aplikace si zřídíte a dále spravujete digitalizovanou evidenci dokladů, k čemuž získáte například také automatické importy faktur, jejich vystavování, notifikace a další potřebné a účinné funkce pro jednoduchou správu vašich daňových dokladů a přímou komunikaci s účetní firmou.

Evidence dokladů

Evidence Aplikace e-Účto umožňuje přehledné členění nahraných dokladů do složek. Kromě předdefinovaných složek Doklady přijaté / Doklady vydané / Výpis z bankovního účtu / Mzdy máte možnost vytvářet si složky vlastní. Vznikne tím vaše vlastní strukura, která bude odpovídat řazení, jež potřebujete.

Je také na vás, jaké zobrazení dokladů si zvolíte (samozřejmě ho lze libovolně měnit) – buď se vám vaše účetní evidence bude zobrazovat ve složkách, anebo podle data a času nahrání, tedy chronologicky.

Funkce filtrování vám pak pomůže seřadit a vyhledat jednotlivé doklady dle roku, měsíce, typu dokladu, dále podle toho, kdo doklad nahrál a zda je přečtený, či ne. Pro účetního jsou tímto velmi přehledně a jednoduše dohledatelné dosud nezpracované dokumenty. Stahovat si je může buď jednotlivě, nebo hromadně po složkách.

Systém e-Účto umožňuje také nastavit si upozornění na důležité termíny (zadávat je mohou obě strany – jak účetní klientovi, tak klient účetnímu), poskytuje platformu k interní komunikaci mezi oběma stranami a funguje zde také automatický systém záloh na vlastní úložiště (podpora FTP).

Neméně důležitou funkcí je i možnost přidělit oprávnění k přístupu jakémukoli účetnímu, nebo mu oprávnění naopak odebrat.

Další příjemnou funkcí jsou také automatické API importy bankovních výpisů (např. FIO, Creditas atd.), čímž odpadá vaše povinnost každoměsíčního stahování výpisů z internetového bankovnictví a následného elektronického či fyzického zasílání účetním.

Nahrávání podkladů

Systém e-Účto nabízí možnost jednoduchého nahrávání podkladů pro účetnictví, a to dvěma způsoby. Buď přes mobilní aplikaci určenou pro chytré telefony s iOS či ANDROID, nebo přes internet. Soubory nemusíte konvertovat do jednoho konkrétního typu, ale lze je nahrávat v mnoha formátech (.xml, .pdf, .jpg, .csv). U placeného prémiového tarifu získáváte navíc možnost nahrávat i komprimované soubory ve formátu .zip.

Samotné nahrávání dokladů je velmi jednoduché a hlavně – můžete si vybrat takové uspořádání dokumentů, které bude co možná nejlépe vyhovovat vašim potřebám. Stačí si vytvořit a poté při každém nahrávání zvolit období a složku, do které doklad nahrajete. Vše je možné zadat a umístění změnit i zpětně, navíc váš účetní bude na jakoukoli změnu upozorněn notifikací. Pro lepší přehlednost je pro uživatele připravena možnost vložit ke každému dokladu poznámku, čímž odpadají informativní e-maily a telefonáty s účetním. Obě strany mají vše k dispozici přehledně a na jednom místě.
Systém e-Účto je také plně kompatibilní s fakturačními systémy třetích stran (např. iDoklad, Fakturoid, Azami a další). Účetní si z těchto podporovaných systémů automaticky importuje faktury a je samozřejmé, že oprávnění smazat konkrétní doklad má vždy pouze podnikatel, nikoli účetní.
Notifikace o nových podkladech do účetnictví jsou automaticky zasílány jak klientovi, tak účetnímu.

Vystavování faktur

Díky e-Účtu také zdarma dostanete nástroj na vystavování moderních faktur se všemi právními náležitostmi. 


Rychlý kontakt 24/7 office@digitalpayments.cz +420 777 698 352