Případové studie

Nasazení řešení u registrátora domén

Klient jako subregistrátor měl ve své správě více jak 600 domén (v tomto příkladu budeme počítat 600). Průměrná cena domény činila 193 Kč vč. DPH. Před nasazením payment processingu klient řešil ztrátovost u každé objednávky.

Průměrná nákupní cena domény činila 172 Kč vč. DPH. Každá doména vyžadovala práci asistentky pro následný servis jako je například řešení expirací, dodatečného prodloužení atp. Při samotné platbě objednávky klient platil za provoz platební brány a to formou procentuelního poplatku ve výši 2.2% a fixního poplatku ve výši 3pokud objednávka nedosahovala požadované výše. Dále se hradil paušální provoz ve výši 190 Kč v případě, že měsíční obrat platební brány nedosáhl částku 15 000 Kč. Za týdenní vyúčtování a převod tržeb na účet hradil poplatek 10 Kč.

Jednou měsíčně seznam prodaných / prodloužených domén byl předán účetní firmě, která účtovala 15 Kč za účetní případ.

Ročně klient vynaložil částku 2759 Kč (190 Kč bez DPH) za provoz platební brány, protože měsíční tržby nedosáhly obratu 15 000 Kč. Z transakcí na poplatcích 2178 Kč vč. DPH a 2548 Kč na provizích z prodeje. Za poplatky z převodů na účet zaplatil 52 x 10 Kč = 520 Kč.

Celková roční částka za účetnictví domén činila 10890 (600 x 18.15vč. DPH), část těchto nákladů se navyšovala o opětovné účtování časových rozlišení v dalším období.

Na odbavení objednávek domén v rámci zákaznické podpory měl klient vyhrazenou asistentku, kde měsíční náklad časového zatížení činil 165 Kč x 208 hodin (3 hodiny týdně x 52 týdnů). Celkové mzdové náklady tak činily 34 320 Kč.

Celkový roční výnos z domén byl 13 200 ((193 x 600) - (172 x 600)). Celkové přímé roční výdaje činily 53 215 Kč. Vznikla tak ztráta ve výši -40 015 Kč.

Po zavedení payment processingu byla nastavena fixní procentuelní sazba ve výši 4.8%, kdy celkové roční výdaje byly 6726 vč. DPH. Přímé náklady na zaúčtování payment processingu účetní firmou klienta se zredukovaly na 12 faktur (12 x 18.15) a 12 zápočtových listů (12 x 18.5). Celkem tedy 435,6 Kč vč. DPH.

Klient díky tomuto opatření přešel ze ztráty -40 015 Kč do zisku ve výši +6 038 Kč *. 

* V případové studii nejsou zahrnuty poplatky za implementaci a zřízení platební brány původního ani nového řešení, z důvodu obdobného rozsahu. Některé částky mohou být zaokrouhleny na celé koruny. Je zde počítáno s modelem, kdy všechny transakce jsou hrazeny tuzemskou platební kartou jednotného typu.

 


Rychlý kontakt 24/7 office@digitalpayments.cz +420 777 698 352