Ceník / VEDENÍ ÚČETNICTVÍCeny za vedení účetnictví se mohou lišit v závislosti na individuálních potřebách klienta.
Vedení účetnictví poskytujeme prostřednictví smluvních účetních partnerů a zdarma získáváte službu e-Účto (standardně 350 Kč / měsíc / IČ).


Účetnictví pro OSVČ (měsíční paušál)

Typ paušálního tarifu Cena
Tarif č. 1 - do 20 položek 1 500 Kč
Tarif č. 2 - do 60 položek 2 200 Kč
Tarif č. 3 - do 100 položek 2 600 Kč
Tarif č. 4 - do 150 položek 3 100 Kč
Tarif č. 5 - do 200 položek 3 900 Kč

Účetnictví pro FIRMY (měsíční paušál)

Typ paušálního tarifu Cena
Tarif č. 1 - do 20 položek 1 800 Kč
Tarif č. 2 - do 60 položek 2 500 Kč
Tarif č. 3 - do 100 položek 2 900 Kč
Tarif č. 4 - do 150 položek 3 400 Kč
Tarif č. 5 - do 200 položek 4 300 Kč

Ceník účetních úkonů

Účetní úkon Cena
Každý položka nad rámec tarifu 25 Kč
Daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob 2 400 Kč
Daňové přiznání PO vč. příloh ** 6 000 Kč
Zpracování roční uzávěrky od 3 000 Kč
Přehledy sociální a zdravotní pojištění 1000 Kč / 1000 Kč
Daň silniční - 1 automobil / každý další 1 500 Kč / 500 Kč
Přihláška/odhláška zaměstnance /zdravotní, sociální, prohlášení poplatníka,
interní evidence zam., prohlášení BOZP, odeslání EDLP/
1000 Kč
Kontrolní hlášení DPH měsíční / DPH čtvrtletní 600 Kč / 1000 Kč
Souhrné hlášení DPH měsíční / DPH čtvrtletní 600 Kč / 1000 Kč
DPH měsíční / DPH čtvrtletní 600 Kč / 1000 Kč
Mimořádná účetní závěrka ** od 3 000 Kč
Zpracování mzdy 1 zam / každý další *** 500 Kč / 360 Kč
Zpracování a výpočet odměny jednatele vč. odvodů 500 Kč
Dohoda o pracovní činnosti (příprava vč výpočtu odvodů, prohlášení popl, BOZP + zaúčtování) 250 Kč
Jednorázové zpracování daňové evidence vč. příslušných výkazů ** od 2 500 Kč
Jednorázové zpracování účetnictví vč. uzávěrek a výkazů ** od 3 900 Kč
Vypracování přihlášek a dokladů při zahájení činnosti (fú, čssz, pojišťovny), cena za všechny instituce 2 000 Kč
Žádost o registraci k Dani z přidané hodnoty (firmy, podnikatelé) 2 000 Kč


* Cena se vypočítá z měsíčního paušálu dle objemu dokladů (průměrně uzávěrka a DP ve výši 2 měsíčních paušálů).
** Cena se vypočítá z měsíčního paušálu dle objemu dokladů (průměrně uzávěrka a DP ve výši 2 měsíčních paušálů).
*** zahrnuje: výpočet odvodů, zasílání výplatnic a příkazů pro odvody, odeslání statistik příslušným úřadům ( ČSSZ, pojišťovny, Fú), výpočet platby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za pracovní úrazy, zpracování nemocenské a dovolených, dokumentace

Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH 21%.


Rychlý kontakt 24/7 office@digitalpayments.cz +420 777 698 352